M

Rexistro

Promocions

Por que .gal

Como .gal

Rexistradores

Axuda

Preguntas frecuentes

Mapa do sitio

Ferramentas

Guías

i.gal

velaqui.gal

DGI

Actualidade

Novas

Comunicación

Historias PuntoGal

Nós

O dominio

O equipo

A asociación

Rexistrar ou revender .gal

Dominio

PuntoGal

Rexistro

Promocións

Por que .gal

Como .gal

Rexistradores

Actualidade

Novas

Comunicación

Historias PuntoGal

Nós

O dominio

O equipo

A asociación

Rexistrar ou revender .gal

Axuda

Preguntas frecuentes

Mapa do sitio

Ferramentas

Guías

Consellos

i.gal

velaqui.gal

26/11/18
Bases do sorteo Culturgal 2021

1. ORGANIZACIÓN E OBXECTO DA PROMOCIÓN
A Asociación PuntoGal organiza un sorteo co gallo da Feira das Industrias Culturais, Culturgal, onde as e os visitantes poderán participar seguindo as presentes bases. Gadis facilita os premios do sorteo.

2. FORMA DE PARTICIPACIÓN E MECÁNICA DO SORTEO
As e os participantes deben subscribirse ao boletín de PuntoGal entre os días 27 e 29 de novembro do 2021. O día 30 de novembro celebrarase un sorteo entre as altas recibidas neses días. Dado que a cesta de Nadal contén bebidas con alcohol os menores de idade non teñen permitido participar neste sorteo.

3. SORTEO E PREMIOS
Establécense dous premios.
O primeiro premio do sorteo será unha tablet (SPC Gravity Ultimate)
O segundo premio será unha cesta de Nadal.

A organización realizará un sorteo entre as subscricións recibidas ao boletín de PuntoGal entre os días 27 e 29 de novembro de 2021. Dito sorteo celebrarase durante a primeira semana de decembro de 2021.

O sistema de contacto coas persoas participantes será o correo electrónico indicado para recibir o boletín de PuntoGal. Seleccionaranse 10 correos electrónicos na orde que determine o sorteo. PuntoGal porase en contacto con eles e requerirá o acuse de recibo e a aceptación do premio, así como un enderezo postal de envío do premio. En caso de non recibir contestación nun prazo de 48 horas laborables, pasarase ao seguinte da lista e o premiado perderá o seu dereito a reclamar o obxecto.

PuntoGal comunicará mediante as súas redes sociais o resultado do sorteo e os gañadores.

PuntoGal enviará por correo postal o premio ás persoas gañadoras ao enderezo que indiquen.A organización resérvase o dereito a cambiar o premio da promoción por outro de igual ou superior valor cando concorra causa xustificada.

En ningún caso se poderá substituír o premio polo seu valor económico nin poderá cederse a outra persoa distinta da gañadora.
A organización resérvase o dereito a declarar o sorteo deserto se así o estimase. A participación no sorteo implica a aceptación das presentes bases.

4. TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

Os participantes neste sorteo consinte inequivocamente que, no caso de resultaren gañadores, os seus datos persoais poidan ser comunicados a terceiros a través dos medios que PuntoGal estime máis convinte.

Os datos de carácter persoal que faciliten os participantes nesta promoción a PuntoGal, como responsable do tratamiento, serán tratados dando estricto cumprimento ao establecido eno Regulamento (UE) 2019/679, de 27 de abril de 2016, xeral de protección de datos (“RGPD”) así como a lexislación nacional aplicable no momento da promoción.

A negativa a proporcionar os datos calificados como obrigatorios implicará a imposibilidade de participar na promoción ou a de acceder ás prestaciones para os que eran solicitados.

Todos aqueles interesados cuxos datos persoais sexan obxecto de tratamento, poderán exercer gratuitamente os derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación e oposición ao tratamiento ou revocación do consentimento, no seu caso, dirixíndose a Puntogal, Rúa Tabernas, 11, 15001, A Coruña, ou a través do noso correo electrónico info@dominio.gal.

Compartir

Compartir