Ben coñecido de todos é o xogo gráfico que fan nos seus produtos difundindo o humor e retranca galegos, esta pequena empresa conta cun dominio en  .GAL. Colabora ademais coa Asociación PuntoGal aportando unha imaxe que fai unha interpretación da portada da revista NOS de Castelao nun mundo dixital:  sendo .GAL o eixo  central.