Operadora galega de servicios de telefonía, televisión e internet. Oferta os seus servizos de atención dende Galicia e fai as súas campañas promocionáis en Galego. É un dos Pioneiros do dominio .GAL.