CONTACTO

ASOCIACIÓN PUNTOGAL

Rúa Tabernas, 11

15001, A Coruña

telf: +34 670226268

Luns a venres, de 10 a 14

cropped-favicon.png

Contacto: info@dominio.gal

Queixas e mal uso: abuse@dominio.gal

Rexistradores: rexistradores@domino.gal

Prensa: prensa@dominio.gal

Os teus datos serán tratados baixo a Política de Privacidade e Protección de Datos

Contacta con nos

*

PuntoGal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento: Asociación Puntogal
Finalidades do tratamento: Responder as dúbidas e suxestións recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través do email info@dominio.gal