AVISO LEGAL

En cumprimento do establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), infórmase que este website é titularidade da Asociación PuntoGal (PuntoGal en adiante), con domicilio social na rúa Tabernas nº 11, 157001 A Coruña, teléfono 670 226 268, enderezo electrónico info@dominio.gal e C.I.F G70065107.

A páxina web do PuntoGal ten, como obxectivos concretos, facilitar á sociedade galega, en Galicia e no mundo, e á sociedade en xeral, información sobre o proceso e as actividades realizadas por PuntoGal para xestionar o dominio .gal

O acceso á páxina web implica a aceptación das condicións contidas no presente aviso, polo que no caso de non estar conforme con algunha das devanditas condicións, deberase cesar na utilización desta páxina web.

Condicións de utilización da páxina web:

Acceso á páxina web

Certas partes do web atópanse restrinxidas para o seu uso exclusivo aos administradores do sistema ou membros da directiva mediante a utilización dun nome de usuario e contrasinal. As demais persoas usuarias da páxina web poden acceder ás seccións públicas da mesma, debendo absterse de intentar acceder ás seccións restrinxidas.

Funcionamento e contido

PuntoGal resérvase o dereito de realizar en todo momento, e sen necesidade de aviso previo ás persoas usuarias do web, as actualizacións e modificacións que consideren oportunas tanto na información contida como na estrutura da páxina, así como a facultade de cambiar as condicións de acceso ao portal.

Igualmente o PuntoGal non se fai responsable dos posibles fallos de comunicación, non podendo garantir por iso o funcionamento continuo e a dispoñibilidade de acceso á páxina web. Nestes casos, o PuntoGal realizará o máis axiña posible todas aquelas actuacións que teñan por fin solucionar os erros mencionados.

Política de Privacidade e Protección de Datos

Nesta sección exponse a política de privacidade que regula o uso do servizo do sitio web que PuntoGal pon a disposición das persoas usuarias de internet, sobre a información de carácter persoal que pode facilitar cando visite a nosa páxina web e os datos de rexistro de dominio. O obxectivo da corporación/asociación é protexer a información en internet, do mesmo xeito que é protexida nos demais medios.

  • Uso e Tratamento de datos de carácter persoal

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante LOPD) e o Regulamento da Unión Europea 2016/679 (RGPD) do 25 de maio, PuntoGal infórmalle de que os datos de carácter persoal proporcionados mediante a cumprimentación dos correspondentes formularios de rexistro electrónico contidos no portal, así como aqueles datos aos que a Asociación PuntoGal acceda como consecuencia da súa navegación, serán incorporados nos arquivos automatizados da entidade, podendo exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos máis abaixo, no apartado 3º.

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, (en diante LSSICE) a Asociación PuntoGal non enviará por correo electrónico comunicacións publicitarias que non sexan autorizadas polas persoas usuarias.

Por outra banda, mediante o rexistro dos datos, a persoa ususaria outorga o seu consentimento ao tratamento dos mesmos coas finalidades sinaladas (recoller ou achegar información, queixas e suxestións, presentar apoios, rexistro de dominios).

Naqueles casos onde sexa necesario cumprimentar un formulario e picar no botón de enviar, a súa realización implicará necesariamente que foi informado (en virtude do artigo 5 LOPD) e, no seu caso, outorgou o correspondente consentimento (a tenor do artigo 6 LOPD) ao contido da cláusula anexada ao formulario e á presente política de privacidade.

A persoa usuaria deberá cubrir os formularios con datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo informado nese mesmo momento daqueles datos de obrigada cumprimentación (*) e as súas consecuencias en caso de non facelo. Así mesmo, coa aceptación, recoñece que a información e os datos persoais recollidos son exactos e veraces. Os seus datos persoais poderán ser recollidos a través dos seguintes métodos: proceso de rexistro de domino a través dos nosos rexistradores acreditados, por correo electrónico, eventos, grazas ao uso de cookies ou outras tecnoloxías de seguimento nas webs, por formularios web, subscricións ou comunicación entre proveedores ou patrocinadores.

A recollida de datos no caso do rexistro de dominios non a tratamos directamente senon que ven da empresa a través da cal rexistrou o seu dominio.

Cando visita a nosa web é posible que se almacene información dos seus dispositivos en forma de cookies. Lea a política de cookies detidamente.

Rogamos comunique de forma inmediata a PuntoGal calquera modificación dos seus datos de carácter persoal, co fin de que a información contida nos arquivos estea en todo momento actualizada e non conteña erros ou desactualizacións.

  • Medidas de Seguridade

A Asociación PuntoGal infórmalle de que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. Todo iso, de conformidade co previsto no artigo 9 da LOPD e no Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos Arquivos Automatizados que conteñan Datos de Carácter Persoal (RMS).

Só terán acceso aos seus datos as persoas acreditadas para tal efecto. No caso do rexistro de dominios haberá terceiras persoas que terán ese acceso por motivos de seguridade , neste caso a un Proveedor de Servicios Backend de Rexistro  Así mesmo pasaremos os datos de rexistro de dominios a un axente de custodia como require a ICANN (organismo internacional que regula Internet) e os datos poden ser transferidos a un Operador Backend de Emerxencia nomeado pola ICANN en caso de fallo no Rexistro.

  • Exercicio de dereitos: Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición

Aquelas persoas físicas que faciliten os seus datos ao PuntoGal poderán dirixirse á Asociación PuntoGal, na súa calidade de responsable do arquivo, co fin de poder exercitar gratuitamente os seus dereitosa:

– Solicitar información sobre os seus datos persoais

– Solicitar unha copia dos seus datos persoais

– Rectificación dos seus datos persoais en caso de seren incorrectos

– Solicitar limitación a certas actividades

– Retirada do seu consentimento

– A eliminar os seus datos persoais

Dado o carácter confidencial da información, vostede non poderá exercitar os seus dereitos telefonicamente, debido a que este medio non permite acreditar a identidade como titular dos datos rexistrados.

O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por escrito dirixida á/ao Secretario/a do PuntoGal, con domicilio social na rúa Tabernas nº 11, 157001 A Coruña coa seguinte referencia na súa carta: “Exercicio de dereitos” (xunto á súa solicitude escrita e asinada, deberá acreditar a súa personalidade aportando fotocopia do D.N.I).

Os seus datos persoais poden ser almacenados de forma que non se manteñan máis tempo do necesario, de forma electrónica e manual.

Como titular de un dominio os datos se conservan durante un (1) ano despois de que o dominio fora eliminado.

  • Ligazóns

A páxina corporativa ofrece ligazóns a outros website que poden resultar do seu interese. Aínda que a Asociación PuntoGal trata de asegurar que os website de terceiros cumpran os estándares adecuados en seguridade, non podemos garantir o cumprimento da normativa vixente en protección de datos nos mesmos.

A Asociación PuntoGal non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes ou ofrecidos nos sitios web non xestionados pola Asociación e que resulten accesibles a través do portal do PuntoGal.

  • Modificación da política de privacidade

A Asociación PuntoGal resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos, lexislativo ou xurisprudencial. Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso do web logo dos devanditos cambios, implicará a aceptación destes.

Propiedade Intelectual

Todo o contido da presente páxina, incluíndo as súas imaxes, gráficos, texto, e todo tipo de datos, son propiedade de PuntoGal, así como o código fonte, o deseño e a estrutura da páxina. PuntoGal ten en exclusiva o exercicio dos dereitos de reprodución, distribución, modificación e comunicación dos mesmos, así como todos os dereitos de explotación en calquera das súas formas.

Todo o contido da páxina atópase protexido pola normativa en materia de propiedade intelectual e industrial, e a posible consulta ou descarga de material da páxina non leva consigo en ningún caso a cesión de ningún tipo de dereito sobre a propiedade intelectual ou industrial do citado material ou contido.

Non se permitirá a visualización, descarga e impresión dos contidos da páxina web se se realiza con fins publicitarios ou comerciais, ou para a súa distribución, comunicación pública ou modificación e, en xeral, nos casos nos que devanditos actos sexan incompatibles cos fins desta páxina. No resto dos casos, debe procederse a citar a fonte.

Toda a información que as persoas usuarias da páxina web poidan facilitar, tales como suxestións, propostas, etc… considérase recibida e cedida a título gratuíto, polo que se prega que se absteñan de enviar toda aquela información que non teña o citado carácter.

Responsabilidade

PuntoGal non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos que puideran orixinarse, tanto de forma directa como indirecta, da falta de lectura e inobservancia do presente aviso legal. Igualmente, tampouco se fai responsable do uso indebido da páxina web nin do material, contido e servizos que figuren na mesma.